Skip to main content

Forum profesjonalnej profilaktyki

Forum profesjonalnej profilaktyki
Zakończony

Realizatorzy:

 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Okres realizacji: 16.10.2013 – 20.12.2013

Adresaci projektu:


• przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, organizacje trzeźwościowe, jak i inne organizacje realizujące programy profilaktyczne  na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:

 • Zwiększenie wiedzy i kompetencji u uczestników forum w zakresie profesjonalnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
 

Działania przewidziane w projekcie:


 • dwudniowe forum

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

– Małgorzata Bastrzyk, e-mail: m.bastrzyk@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25
– Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25