Skip to main content

Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych

Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych
Zakończony

Realizatorzy:
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 1.09.2013 – 20.12.2013
Adresaci projektu:
• organizacje trzeźwościowe, jak i inne organizacje zajmujące się profilaktyką uzależnień działających na terenie województwa opolskiego
Cele projektu:
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie funkcjonowania NGO 20 przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych działajacych w województwie opolskim.   
Działania przewidziane w projekcie:
 • poradnictwo dla organizacji biorących udział w projekcie
 • cykl szkoleniowy  

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Tomasz Kosmala
e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25