Skip to main content

Sensotwórcy

Sensotwórcy
Zakończony

Realizator:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 
1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013. 

Adresaci projektu: 
Osoby z niepełnosprawnością


Działania:
– w ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs autobiograficzny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących teren województwa opolskiego. 

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Osoba odpowiedzialne za realizację projektu:
Dorota Piechowicz-Witoń – Koordynatorka projektu 
e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25