Skip to main content

„ASy Aktywni Seniorzy”

„ASy Aktywni Seniorzy”
Zakończony
Realizatorzy: 

  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku. 


Okres realizacji : 01.10.2012 - 30.06.2013

Adresaci projektu:

  Osoby fizyczne w wieku 60+ jak równie organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką seniorów w powiecie prudnickim. 


Działania:

  - Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego, 
  - Kursy komputerowe,
  - Prowadzone Biura Aktywny Senior,
  - Szkolenia z zakresu wolontariatu,
  - Złote Wykłady,
  - Kawiarenka Obywatelska dla Seniorów,
  - Kampania informacyjno – promocyjna 


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszychna lata 2012–2013

Osoba odpowiedzialne za realizację projektu:

Wojciech Witoń – Koordynator projektu ( informacje ogólne o projekcie) 
e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 lub 887 048 047