Skip to main content

Razem łatwiej

Razem łatwiej
Zakończony

Razem łatwiej – dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwosciowych z województwa opolskiego.

Realizatorzy:

• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 10.10.2012 – 10.12.2012

Adresaci projektu:

• organizacje trzeźwościowe, jak i inne organizacje zajmujące się profilaktyką uzależnień działających na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:

• Wsparcie integracji organizacji trzeźwościowych poprzez zorganizowanie dwudniowej konferencji dla przedstawicieli organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień z terenu województwa opolskiego.

Działania przewidziane w projekcie:

• konferencja dla organizacji

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Wojciech Witoń