Skip to main content

Kierunek FIO

Kierunek FIO
Zakończony

Realizatorzy:
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

Okres realizacji: 1.07.2012 – 30.09.2013
Adresaci projektu:

 • organizacji, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny (gmina, powiat) oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć

Cele projektu:
• rozwój organizacji pozarządowych w województwie opolskim,
• przygotowanie organizacji do aplikowania w ramach konkursu FIO

Działania przewidziane w projekcie:
• 2 tury naborów grantowych


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Tomasz Kosmala, Alicja Gawinek