Skip to main content

proES extra

proES extra
Zakończony

Realizatorzy:

 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej HAUS,
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Okres realizacji: 21.11.2010 – 22.07.2012.

Adresaci projektu:

 • osoby fizyczne chcące założyć stowarzyszenie, fundację lub inny podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące woj. opolskie,
 • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na terenie woj. opolskiego,
 • instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej z terenu woj. opolskiego,
 • osoby prawne wymienione w art. 4, ust. 2 pkt 2 i 3 o spółdzielniach socjalnych.

Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości na temat działalności sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie,
 • rozwój sektora es w województwie opolskim,
 • usprawnienie działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prawnych ekonomii społecznej.

Działania przewidziane w projekcie:

 • doradztwo ogólne i specjalistyczne,
 • cykl szkoleniowy „Kuźnia ekspertów”,
 • organizacja seminariów lokalnych pn.”Partnerstwo dla opolskiej Ekonomii Społecznej”,
 • Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej,
 • superwizja podmiotów es z terenu woj. opolskiego.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

szkolenia – Patrycja Kozieł,
doradztwo, spotkania informacyjno-promocyjne – Wojciech Witoń.

Oficjalna strona projektu

www.proes-extra.pl