Skip to main content

Centra wsparcia NGO

Centra wsparcia NGO
Zakończony

Realizatorzy:

 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Dolnoślaska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Okres realizacji: 1.10.2010 – 31.12.2011.

Adresaci projektu:

 • bezrobotni,
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • osoby zainteresowane założeniem lub wzmocnieniem własnej organizacji pozarządowej.

Cele projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez Centra Wsparcia w Opolu oraz w Strzelcach Opolskich,
 • zwiększenie potencjału Centrów Wsparcia poprzez standaryzację usług oraz budowanie sieci współpracy,
 • zwiększenie kompetencji uczestników/ uczestniczek doradztwa w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie jakości świadczonych usług wśród organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno-rozwojowe.

Działania:

 • doradztwo dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • porady prawne skierowane do podmiotów ekonomii społecznej,
 • kawiarenki dyskusyjne,
 • spotkania informacyjne,
 • utworzenie biblioteki III sektora,
 • utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich,
 • szkolenia podstawowe i specjalistyczne,
 • coaching – planowanie rozwoju organizacji – wypracowanie indywidualnego planu rozwoju organizacji,
 • rozdysponowanie puli rozwojowej dla organizacji (średnio 2600 zł na organizację).

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

doradztwo – Dorota Piechowicz, Tomasz Kosmala, Alicja Gawinek
szkolenia – Alicja Gawinek,
sprawy organizacyjne – Dorota Piechowicz.