Skip to main content

W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej

W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej
Zakończony

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zlecenie Sieć SPLOT w partnerstwie z innymi organizacjami, realizowało projekt w ramach IW EQUAL „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.

Partnerzy w projekcie:

 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
 • Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 • UNDP Polska,
 • SPLOT,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • Stowarzyszenie KLON/JAWOR,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.


Celem projektu było umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce, a także trwała poprawa funkcjonowania sektora ekonomii społecznej (w szczególności tej jego części, która związana jest z organizacjami pozarządowymi) poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach projektu.

Zadania Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu:

 • uruchomienie regionalnego infopunktów ekonomii społecznej,
 •  analiza współpracy instytucji ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi (badanie: barometr współpracy).

Podstawową funkcją regionalnego Infopunktu było:

 • udzielanie informacji dotyczących:
  – specyfiki ekonomii społecznej,
  – tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  – aspektów prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem, podmiotami ekonomii społecznej.
  – funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej,
 • prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu:
  – tworzenia podmiotów gospodarki społecznej
  – zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej w aspekcie finansowym, księgowym i prawnym.

Działania Infopunktów skierowane były do organizacji i instytucji (np. spółdzielnie socjalne, Cisy i KISy – zaczątek infrastruktury dla ES).