Skip to main content

Przyjemny rowerowy świat

Przyjemny rowerowy świat
Zakończony

W ramach realizowanego proejktu, 1 lipca 2007 roku, w o godzinach 11:00 – 17:00 przeprowadzono zawody rowerowe Cross Country na wyspie Bolko w Opolu. Impreza miała charakter festynu w którym łącznie wzięło udział ponad 1000 osób w tym 69 zawdodników. Oprócz samych wyścigów, przedsięwzieto również dodatkowe działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i kształtowania postaw trzeźwości.

Główny punkt projektu – zawody rowerowe – został rozbudowany o część eduakcyjno – artystyczną; prelekcję Jerzego Wiśniewskiego opowiadajym o sporcie rowerowym oraz prowadzącym zawody, wystawę fotografii dokumentujących wyprawy rowerowe Opolskiego Klubu Rowerowego oraz coroczne przejazdy „Masa Krytyczna”.

W przeddzień zawodów zorganizowano akcję promującą jazdę na rowerze w formie happeningu. Był to masowy, wspólny przejazd ponad 150 rowerzystów ulicami Opola. Celem przejazdu, oprócz promocji roweru jako środka transportu była również integracja środowiska rowerowego oraz promocja zawodów jak również zwrócenie uwagi decydedentów naszego miasta na potrzeby rowerzystów.

Projekt był współfinansowany prze Urząd Miasta Opola.