Skip to main content

Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie

Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie
Zakończony

Realizatorzy projektu:

 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej HAUS.

Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.06.2011.

Adresaci projektu:

 • osoby zamieszkujące teren woj. opolskiego, w szczególności defaworyzowane, zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • organizacje pozarządowe z terenu woj. opolskiego,
 • instytucje rynku pracy i integracji społecznej z siedzibą w woj. opolskim.

Cele projektu:

 • integracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wsparcie sektora ekonomii społecznej województwa opolskiego,
 • umocnienie podmiotów ekonomii społecznej,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz innych form prawnych ekonomii społecznej,
 • zwiększenie ilości dobrych praktyk w zakresie działań partnerskich na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działania przewidziane w projekcie:

 • prowadzenie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • doradztwo ogólne i specjalistyczne,
 • Akademia Społecznej Przedsiębiorczości,
 • szkolenia dla liderów i grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej,
 • szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
 • utworzenie biblioteki z publikacjami związanymi, z zagadnieniami spółdzielczej przedsiębiorczości.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dorota Nowak