Skip to main content

Me effective in action.

Me effective in action.
Zakończony

Okres realizacji: 27 – 29.04.2011.

Realizatorzy:

  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
  • Semper Avanti – Wrocław, Polska,
  • Georgian Youth for Europe – Rustavi, Gruzja,
  • Celtas Terrae – Ponteverda, Hiszpania,
  • Zielony Krzyż – Lwów, Ukraina.

Projekt jest spotkaniem lidrerów – inicjatorów projektu w celu wypracowania metod oraz programu szkoleniowego dla wolontariuszek w wieku 18-25, pracujących społecznie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Tematem wizyty jest przygotowanie programu merytorycznego szkoleń dla kobiet w wieku 18-25 z 4 krajów – Polski, Gruzji, Hiszpanii i Ukrainy.

Program szkoleniowy ma na celu wsparcie liderek w aktywnym działaniu na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwój potencjału obywatelskiego.

Działaniem poprzedzającym wizytę przygotowawczą będzie opracowanie ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeb szkoleniowych i wsparcia dla kobiet – wolontariuszek angażujących się w życie społeczności. Ankiety zostaną rozesłane przez każdą z organizacji uczestniczącej w projekcie do minimum 100 kobiet łącznie (5 x 20 kobiet z Polski, Gruzji, Ukrainy i Hiszpanii). 


Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas wizyty przygotowawczej i będą bazą do debaty. Metody pracy podczas wizyty przygotowawczej to przede wszystkim debata moderowana, okrągły stół, praca w grupach, warsztaty, burza mózgów, prezentacje multimedialne, a także gry integracyjne. Efektem projektu będzie diagnoza potrzeb, form wsparcia niezbędnych młodym kobietom – wolontariuszkom; a także opracowanie przyszłego projektu do następnego naboru „Młodzieży…” – programu szkoleniowego skierowanego do kobiet w wieku 18-25, które są związane z organizacjami pozarządowymi lub są wolontariuszkami, angażującymi się w życie społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków

Programu Młodzież w działaniu.