Skip to main content

Opolski Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości

Opolski Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
Zakończony

Realizatorzy projektu:

 • Fundacja Merkury
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010

Adresaci projektu:

 • osoby fizyczne, chcące założyć lub działać w jednym z podmiotów prawnych ekonomii społecznej, zamieszkujące teren województwa opolskiego
 • stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie oraz inne podmioty ekonomii społecznej
 • instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej

Cele projektu:

 • zwiększenie wiedzy oraz świadomości na temat ekonomii społecznej
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. opolskiego
 • usprawnienie funkcjonowania podmiotów es
 • zbudowanie  partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie woj. opolskiego

Działania przewidziane w projekcie:

 • 25 spotkań informacyjnych
 • szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • animacja instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu zbudowania partnerstwa
 • doradztwo ogólne i specjalistyczne

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Patrycja Kozieł
Kazimierz Suszniak

Oficjalna strona internetowa

www.oisp.pl