Skip to main content

Model współpracy – projekt systemowy

Model współpracy – projekt systemowy
Zakończony

Realizatorzy:

 • Sieć SPLOT,
 • Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Instytut Spraw Publicznych,
 • Collegium Civitas – studia społeczne i polityczne,
 • Związek Miast Polskich,
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
   

Okres realizacji: 01.10.2009 – 29.10.2012.

Projekt powstał aby zwiększyć zakres i poprawić jakość mechanizmów współpracy administracji publicznej (AP, w szczególności samorządowej (JST) i organizacji pozarządowych (NGOs), co będzie  mierzone INDEKSEM JAKOŚCI WSPÓŁPRACY, wypracowanym w ramach projektu.

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz  upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy NGOs i JST.

Działania przewidziane w projekcie:

 • Diagnoza współpracy czyli część badawcza projektu

Część badawczą projektu realizują: Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Wypracowane tu raporty cząstkowe z badań i ekspertyzy oraz narzędzie Indeks Jakości Współpracy będą wykorzystane w pracach nad opracowaniem modelu współpracy i przygotowaniem poradnika.

 • Opracowanie modelu współpracy międzysektorowej

W procesie wypracowywania modelu udział wezmą:

Komitet Ekspertów  (KE) w składzie:
Piotr Kontkiewicz
Dr hab. Wojciech Łukowski
Zbigniew Wejcman
Jerzy Boczoń
Dr Grzegorz Makowski
Dr Magdalena Dudkiewicz
Dr Andrzej Zybała
Dr Agnieszka Paczyńska
Anna Potok
Urszula Budzich – Szukała
Andrzej Porawski
Dr Stanisław Szwabski

Grupy Robocze – organ pomocniczy dla KE

Grupy Wymiany Doświadczeń – cykl spotkań warsztatowych dla pracowników urzędów samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych

Warsztaty konsultacyjne w środowiskach wiejskich

 • Kampania informacyjno-edukacyjna

W ramach działań upowszechniających planuje się m.in.:

 • organizację Konferencji Regionalnych,
 • aktualizację strony www.pokl541.pozytek.gov.pl,
 • publikację ekspertyz powstałych w projekcie,
 • przeprowadzenie cyklu spotkań pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie tzw. Forów pełnomocników,
 • spotkania tzw. Okrągłe stoły dla pełnomocników i przedstawicieli NGOs,
 • forum on-line z ekspertami z Komitetu Ekspertów,
 • organizację konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii „ współpraca JST i NGOs”,
 • stworzenie Bazy Dobrych Praktyk,
 • szkolenia dla trenerów,
 • stworzenie Gry strategicznej nt. współpracy JST i NGOs,
 • wydanie poradnika multimedialnego.

Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdują państwo po kliknięciu w poniższy link:

Model współpracy