Skip to main content

Niech nas usłyszą

Niech nas usłyszą
Zakończony

Realizatorzy projektu:

 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Polski Związek Głuchych Oddział Opole.

Okres realizacji: 01.12.2009 – 30.11.2010

Adresaci projektu:

Adresaci projektu musieli być osobami

 • niesłyszącymi lub niedosłyszącymi,
 • niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
 • zameldowanymi na terenie woj. opolskiego.

Cele projektu:

 • poprawienie sytuacji zawodowej adresatów projektu,
 • nabycie przez beneficjentów nowych kompetencji i umiejętności,
 • poprawienie świadomości uczestników na temat rynku pracy

Działania przewidziane w projekcie:

 • konsultacje komputerowe,
 • szkolenia komputerowe,
 • warsztaty rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • porady prawne,
 • porady doradcy zawodowego,
 • porady psychologa.

Osoba odpowiedzialne za realizację projektu:

Alicja Gawinek