Skip to main content

Budzimy III sektor

Budzimy III sektor
Zakończony

Celem projektu było zapewnienie wsparcia szkoleniowo – doradczego dla organizacji z województwa opolskiego, wsparcie integracji i promocji sektora w regionie oraz zapewnienie dostępu do narzędzi ułatwiających ich funkcjonowanie (fora internetowe, dostęp do publikacji).

W tym celu, w biurze OCWIP, w Opolu powstał Inkubator Trzeciego Sektora.

Działania w ramach projektu:

  1. Poradnictwo:
    Doradztwo z zakresu prawa, księgowości, strategii budowania strategii, rozwoju organizacji, współpracy z mediami itp.
  2. Szkolenia:
    Cykl szkoleniowy „Aktywny Lider” dla 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych (2 edycje po 20 osób) służący przygotowaniu profesjonalnych liderów trzeciego sektora.
  3. Forum Inicjatyw Pozarządowych i I Targi Organizacji Pozarządowych. We wrześniu zorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów lokalnych w trakcie którego, zaproszeni eksperci przedstawili obecną sytuację organizacji pozarządowych w naszym kraju, szanse i zagrożenia stojące przed III sektorem oraz najlepsze praktyki dotyczące działań NGO’sów w naszym kraju.
  4. Biblioteka – członkowie organizacji mogli korzystać z zasobów prowadzonej przez OCWIP biblioteki.
  5. Informator – została wydana pierwsza w województwie opolskim publikacja nt. organizacji pozarządowych z woj. opolskiego (500 egzemplarzy) ISBN 978-83-929403-0-0 .

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu –
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.