Skip to main content

Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego

Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
Zakończony

Realizatorzy:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  • Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  • Centrum Promocji i Rozwoju inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw pozarządowych z Wrocławia  • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika

Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.06.2015 r. 

Adresaci projektu:
• funkcjonujące rady działalności pozytku publicznego, organizacje pozarzadowe, JST  na terenie województwa opolskiego, dolnoslaskiego, śląskiego i łódzkiego

Cele projektu:
 • Zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmacnianie potencjału działających rad i powstanie nowych na obszarze województwa opolskiego, dolnoslaskiego, śląskiego i łódzkiego  
Działania przewidziane w projekcie:

• stworzenie internetowej platformy współpracy pomiędzy Radami • wypracowanych standardów działania Rad • doradztwo w zakresie wdrożenia standardów w Radzie. • powołanie forum Rad •   
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
– Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Koordynator projektu, OCWIP)