Skip to main content

Aktualności

Aktualności
UWAGA !!! – wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2020
news

UWAGA !!! – wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2020

Bez kategorii -

Wydłużamy termin naboru wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2020 do 4 maja 2020 do godziny 13.30.

Czytaj Więcej strzałka
Kierunek FIO 2020 – ruszył nabór wniosków !!!
news

Kierunek FIO 2020 – ruszył nabór wniosków !!!

Bez kategorii -

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego – wnioski przyjmowane są jedynie z subregionu, który jest objęty wsparciem OCWIP zgodnie z dokumentacją konkursu.

Czytaj Więcej strzałka
Kolejne szkolenia dla opolskich organizacji pozarządowych
news

Kolejne szkolenia dla opolskich organizacji pozarządowych

Bez kategorii -

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki opolskich organizacji pozarządowych na kolejne, bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Silniejsze opolskie NGO” finansowanego ze środków Miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
news

Szkolenie dla opolskich organizacji pozarządowych – Zarządzanie NGO

Bez kategorii -

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki opolskich organizacji pozarządowych na dwudniowe, bezpłatne szkolenie: „Zarządzanie organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniach: 15.11.2019 – I część godz: 15:30-20:00 oraz 16.11.2019 – II część godz: 10:00-14:00.

Czytaj Więcej strzałka
news

Doradztwo dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Opola

Bez kategorii -

Informujemy, że w ramach projektu „Silniejsze Opolskie NGO” realizowanego na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.21.1.2019 zawartej z Miastem Opole uruchamiamy dyżury doradcze dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
news

Silne NGO 2 – wyniki konkursu !!!

Bez kategorii -

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO”

Czytaj Więcej strzałka
news

Silne NGO 2 – ostatnie dni na składanie wniosków !!!

Bez kategorii -

Przypominamy, że do poniedziałku (tj. 08.07.2019 r.) do godziny 13-tej, można składać wnioski do otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
news

Lista rankingowa gmin

Bez kategorii -

Lista rankingowa gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie Przestrzeń do rozmowy

Czytaj Więcej strzałka
news

Silne NGO 2 – ruszył nabór wniosków

Bez kategorii -

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
news

Wyniki zapytania ofertowego na opracowanie i wydanie broszury

Bez kategorii -

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przedstawia wyniki przeprowadzenia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe
nr 2/2019/9.1.1

Czytaj Więcej strzałka
news

Seminarium dla gmin – jak przygotować i sfinansować konsultacje dokumentów planistycznych

Stowarzyszenie Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa gminy na seminarium informacyjne dotyczące finansowego i merytorycznego wsparcia oferowanego w ramach projektu pt. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

Czytaj Więcej strzałka
news

Wyniki konkursu Kierunek FIO 2019

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2019.

Czytaj Więcej strzałka