Skip to main content

Zorganizuj happening promujacy wolontariat

Zorganizuj happening promujacy wolontariat
news
Zapraszamy zainteresowanych ideą wolontariatu do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pomysłu na trzygodzinny happening promujący wolontariat oraz jego realizacje.

Celem wydarzenia jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców województwa opolskiego, a także wykorzystanie potencjału, jaki stanowią wolontariusze w swoich środowiskach. Pomysły na happening muszą mieć charakter otwarty, tj. ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. W konkursie mogą wziąć tylko i wyłącznie pełnoletni mieszkańcy województwa opolskiego. 

Na zrealizowanie zwycięskiego happeningu przeznaczona zostanie kwota 450,00 zł.

Pomysły należy składać na formularzach zgłoszeniowych do dnia 30 kwietnia 2014 r. włącznie. 

Formularze należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby OCDL FRDL, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (decyduje data wpłynięcia do OCDL FRDL). 

Formularz może również zostać przesłany drogą mailową na adres: mkwiatkowska@opole.frdl.pl. 

W tym przypadku formularz musi zostać wysłany do dnia 30 kwietnia 2014 do godziny 15:30.