Skip to main content

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję
news
Zarząd Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja odbędzie sie w dniu 10 marca 2015 roku o godz. 11.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

O potwierdzenie udziału prosimy do dnia 6 marca 2015 r., na adres mailowy s.baran@opolskie.pl lub telefonicznie pod nr 77/54 16 486.