Skip to main content

Zapraszamy członków Rad Działalności Pożytku Publicznego do współpracy!

Zapraszamy członków Rad Działalności Pożytku Publicznego do współpracy!
news
Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” (Działanie 5.4.2 POKL), podjęliśmy inicjatywę opracowania standardów powoływania rad, procedur funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej oraz standardu monitoringu i ewaluacji prac RDPP.
W związku z tym planujemy powołanie GRUPY ROBOCZEJ, składającej się z przedstawicieli już działających Rad, z 4 województw uczestniczących w tym projekcie (łódzkiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego).  
Grupa Robocza spotka się sześciokrotnie, od lipca do grudnia 2014 roku. Dwudniowe spotkania odbędą się w dni robocze lub wolne od pracy, w zależności od decyzji uczestników grupy. Na spotkaniach zapewnione będzie zakwaterowywanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Praca w grupie wiąże się z wynagrodzeniem w wysokości 800 zł brutto za spotkanie.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach grupy roboczej proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rekrutacja@ocwip.pl, z krótką informacją na swój temat (imię i nazwisko, czas i charakter pracy w radzie, oraz preferencje co do terminów spotkań – w tygodniu czy w weekend) do dnia 09.06.2014 r.
Z Województwa Opolskiego do pracy w grupie zaprosimy 4 osoby.
Data pierwszego spotkania została już ustalona i będzie to 3-4 lipca 2014 r. (miejsce nie zostało jeszcze konkretnie ustalone).
Biorąc pod uwagę Państwa wiedzę i doświadczenie będzie nam miło jeśli przyjmiecie zaproszenie do współpracy.