Skip to main content

Zakończenie naboru wniosków w ramach mikrodotacji

Zakończenie naboru wniosków w ramach mikrodotacji
news

W dniu 21 sierpnia 2012 r. o godzinie 15.00 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zakończyło I nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych finansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego” złożono 39 wniosków.

W dniu 22 sierpnia 2012 r.  rozpoczyna się ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Zakończenie oceny jest planowane na dzień 30 sierpnia 2012 r.

Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie www.ocwip.pl po zakończeniu oceny.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożone wnioski!