Skip to main content

Wyniki Mikrodotacje

Wyniki Mikrodotacje
news

Szanowni Państwo
 W załączeniu przedstawiamy listę rankingowa projektów w ramach konkursu mikrodotacji  realizowanego w projekcie pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”.
 W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 39 wniosków od organizacji
z województwa opolskiego. Kwota, która dostępna była w ramach konkursu to 180 000,00 zł . Kwota, na która opiewały wszystkie złożone projekty to 374 792,45. Komisja oceniająca przyznała 19 dotacji na łączna kwotę 177 516,97. Pozostałe środki w ramach konkursu zwiększą alokacje w konkursie ogłoszonym przez OCWIP w roku 2013.

Zwycięzcom gratulujemy.  Pozostałe organizacje zapraszamy do następnej edycji konkursu.
Kolejne kroki w ramach tej edycji konkursu.

1. W dniu 30 sierpnia zostanie rozesłana informacja wraz z listą rankingową do wszystkich uczestników konkursu na adresy e-mail podane w formularzach wniosku.
2. W dniu 31 sierpnia pracownik OCWIP będzie się kontaktował się z organizacjami wyłonionymi do dofinansowania w celu ustalenia terminu podpisania stosownych umów, dostarczenia niezbędnych załączników do ich podpisania i innych istotnych spraw związanych z dotacją.
3. W przypadku rezygnacji wytypowanych organizacji z podpisania umowy związanej z realizacją  zadania, propozycja umowy zostanie złożona kolejnej organizacji na liście rankingowej.
4. Priorytetem w chwili obecnej jest podpisanie umów i przekazanie środków realizacje zadań.
5. Wszystkie organizacje uczestniczące w konkursie otrzymają od nas w wersji elektronicznej karty oceny projektu, które będą do państwa przekazywane sukcesywnie w najbliższym możliwy terminie. (jak wyżej pisaliśmy w chwili obecnej priorytetem jest dla nas podpisywanie umów).
6. Każda organizacja uczestnicząc w konkursie, która nie otrzymała dofinansowania w tej edycji będzie mogła skorzystać z bezpłatnego doradztwa specjalisty OCWIP, który przedstawi zainteresowanym organizacjom zasady tworzenia projektów, zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy.
7. W najbliższym czasie na stronie www.ocwip.pl – zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy przez organizacje w procesie aplikacyjnym. Co mamy nadzieję będzie miało dla Państwa walor edukacyjny i ułatwi tworzenie projektów do drugiej rundy konkursowej w roku 2013.