Skip to main content

Wyniki zapytania ofertowego na opracowanie i wydanie broszury

Wyniki zapytania ofertowego na opracowanie i wydanie broszury
news

Informujemy, iż na zapytanie ofertowe nr 2/2019/9.1.1 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro z dnia 24.04.2019 r., na opracowanie i wydanie broszury edukacyjnej  w ramach projektu pt.: „Odkrywcy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła w terminie żadna oferta. Dalsze postępowanie będzie zgodne z regulaminem udzielania zamówień finansowanych w całości lub części ze środków publicznych dla Stowarzyszenia Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  

Szczegóły projektu

Odkrywcy Sekretów Nauki