Skip to main content

Wyniki konkursu Sensotwórcy – znamy Laureatów!

Wyniki konkursu Sensotwórcy – znamy Laureatów!
news
W projekcie „Sensotwórcy – ludzie, dla których ma sens-II edycja” mogą brać udział osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z województwa opolskiego. 
Celem konkursu realizowanego w ramach w/w projektu jest ukazanie aktywności osób z niepełnosprawnością, które dzięki tej aktywności odnalazły sens w życiu. 
Tytułowi „Sensotwórcy” to osoby bardzo różne, pochodzące z różnych miejscowości, mające różne zainteresowania. To również osoby dotknięte różnymi trudnymi doświadczenia. 
To, co łączy uczestników konkursu to chęć do działania, do pokonywania trudności. Uczestnicy konkursu to osoby otwarte, mimo wszystko pogodne i radosne, które przez swoją historie dają przykład jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego i jak żyć szczęśliwie. 
Pracami w konkursie były opowiadania autobiograficzne. 
Do konkursu wpłynęło 36 prac (35 z nich spełniało warunki formalne). 
Wszystkie prace oceniała siedmioosobowa kapituła konkursowa w której zasiadali:
– prof. Zenon Jasiński, dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 
– dr Ewelina Konieczna, Instytut Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim 
– Robert Hellfeier, laureat I miejsca konkursu ubiegłorocznego (I edycja)
– Jan Goczoł, opolski poeta 
– Sybilla Fusiarz, prezes Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu (dawniej Stowarzyszenie Bariery)
– Jarosław Duszak, prezes Polskiego Związku Głuchych Oddział Opole 
– Ewelina Rusin – Różycka, dziennikarka Radia Opole. 
Obrady kapituły były bogate w emocje, wrażenia i refleksje artystyczne. To, co ważne, co udało się wyczytać w pracach konkursowych to ogromna wrażliwość uczestników, którą podkreślali członkowie kapituły konkursowej. To też odwaga i determinacja. Prace były niezwykle wartościowe pod wglądem ciekawego spojrzenia na codzienne życie. 
Konkursy mają jednak to, do siebie, że wybiera się laureatów. 
Mimo, że kapituła stoczyła podczas posiedzenia dość odważną dyskusje na temat ocen w tego typu konkursach, ich stosowności i zasadności… to jednak regulamin konkursu przyjęty i ważny mówi o trzech głównych laureatach oraz możliwości wyróżnień. 
TO, CO WAŻNE TO FAKT, że każdy w tym konkursie jest zwycięzcą! 
Nie ma miejsc gorszych czy lepszych! 
Nie ważne, czy miejsce na podium czy dalsze, każdy zasługuje na uwagę, na szacunek i na podziw! 
Członkom kapituły konkursowej serdecznie dziękujemy za wkład, za zaangażowanie, za autentyczność ocen i refleksji. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 
A oto i zwycięscy:

miejsce 1 – Joanna Krzyżanowska
miejsce 2 – Monika Denkiewicz 
miejsce 3 – Wojciech Bierówka 
Wyróżnienia:

Kategoria 1. Związek pracy z tematem i celami konkursu: 
Barbara Wierzbińska-Jachym 
Kategoria 2: Struktura pracy, poprawność kompozycyjna, spójność tekstu, język wypowiedzi pisemnej, styl wypowiedzi: 
Krystyna Baworowska 
Kategoria 3: Wartość artystyczna pracy 
Ewa Ślusarczyk 
Kategoria 4: Odzwierciedlenie własnych przeżyć związanych z doświadczaną niepełnosprawnością: 
Sylwester Zaton 
Kategoria 5: Opis przeżyć związanych ze znalezieniem nowej drogi życiowej poprzez aktywność:  
Brygida Romanowicz 
Dodatkowe wyróżnienia od Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (współorganizator konkursu): 
Karina Bienia 
Daria Mateja
Wyróżnienie od Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu: 
Czesława Szlązak 
Wszyscy uczestnicy konkursu będą nagrodzenie podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt. 
Gala odbędzie się 10 grudnia 2014 w Opolu. 
Patronat medialny nad Galą objął portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl 

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. 
Projekt 
„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens 
– II edycja”.

ORGANIZATOR:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

 
 
PATRIONAT  MEDIALNY:

Nowa Trybuna Opolska

Radio Opole

Radio DOXA

TVP OPOLE

Obrady Kapituły Konkursu
 Zdjęcia: W.Sania- OCWIP

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”, projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.