Skip to main content

Kawiarenka Obywatelska dla seniorów w Namysłowie

Kawiarenka Obywatelska dla seniorów w Namysłowie
news
W dniu 5 listopada 2014 roku w Restauracji Ratuszowej w Namysłowie odbyła się Kawiarenka Obywatelska pt. „Aktywność obywatelska – recepta na życie?”. Kawiarenkę prowadził pracownik Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Daria Małolepsza.
Kawiarenka odbyła się w ramach projektu „Inter-Aktywny Senior”, będącego jednym z zadań publicznych Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na lata 2014–2020, realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Była ona skierowana do seniorów powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami województwa opolskiego i członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczestnicy kawiarenki przy pomocy moderatora mieli okazję podyskutować na tematy dotyczące osób starszych oraz ich aktywności obywatelskiej. Rezultatem spotkania jest wypracowanie rekomendacji dla samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w kawiarence obywatelskiej!


Zdjęcia:OCWIP