Skip to main content

Szkolenie „ABC projektów” dla seniorów

Szkolenie „ABC projektów” dla seniorów
news
W dniach 12–14 listopada 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 1 odbyło się szkolenie „ABC projektów” dla seniorów zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Szkolenie prowadził pracownik Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Tomasz Kosmala.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Inter-Aktywny Senior”, będącego jednym z zadań publicznych Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na lata 2014–2020, realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Było ono skierowane do seniorów powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami województwa opolskiego i członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczestnicy podczas trzech dni szkolenia mieli okazję pozyskać wiedzę związaną z aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach konkursów ogłaszanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ASOS, FIO) oraz przez innych grantodawców, mogli zapoznać się z tematami logiki projektu, zasad pisania wniosków, realizacji projektów i sprawozdawczości a także mogli sami tworzyć wnioski służące uzyskaniu dotacji zewnętrznych.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu!