Skip to main content

Święto opolskich organizacji pozarządowych

Święto opolskich organizacji pozarządowych
news
W dniach 3-4 października 2014 r. w Opolu odbędzie się Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz VI Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające w województwie opolskim do udziału w forum i targach.
W tym roku wracamy do dwudniowej formuły imprezy.
Rozpoczynamy w piątek, 3 października, kiedy to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbędzie się konferencja Forum Inicjatyw Pozarządowych. To świetna okazja do spotkania organizacji z całego województwa i wspólnej dyskusji o wyzwaniach i problemach ważnych dla środowiska opolskiego trzeciego sektora.
W sobotę, 4 października w centrum Opola już po raz szósty odbędą się Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych czyli największa coroczna impreza trzeciego sektora, w której udział biorą organizacje z całego województwa.
Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych (OTOP) są świetną okazją, by nie tylko zaprezentować mieszkańcom regionu działalność III sektora, ale też by zainteresować ich działaniami poszczególnych organizacji i pokazać, że mogą w nich znaleźć coś dla siebie. 
Tegoroczne OTOP, podobnie jak w zeszłym roku, będą się odbywały przy ul. Krakowskiej, ale także przy ul. Mozarta i na Placu Wolności w Opolu, a złożą się na nie, oprócz stoisk, również strefy aktywności z ofertą przygotowaną przez organizacje dla odwiedzających Targi.
Podczas Targów planujemy wręczenie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Opolska Niezapominajka 2013” dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2013 roku. 
Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych oraz całych Targach!