Skip to main content

Konkurs Sensotwórcy – przedłużony czas na składanie prac!

Konkurs Sensotwórcy – przedłużony czas na składanie prac!
news
W związku z prośbami ze strony osób z niepełnosprawnością, przygotowującymi się do udziału w konkursie  „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens-II edycja”, przedłużamy termin składania prac do 15 października 2014.
 
Zachęcamy wszystkich do udziału! 
Szczegóły w załączeniu:
– regulamin konkursu 
– formularz uczestnika / uczestniczki 
– oświadczenie uczestnika / uczestniczki
Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami w postaci: kserokopii aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności, formularza zgłoszeniowego, oświadczenia uczestnika/uczestniczki) należy przesłać z dopiskiem:
Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”
drogą pocztową na adres:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl lub e.lesiak@ocwip.pl,
 
w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu).
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami) do dnia 15.10.2014 roku.
 
OSOBY DO KONTAKTU:
Dorota Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl
Elżbieta Kucharska, e.lesiak@ocwip.pl
Tel. 77 466 21 39