Skip to main content

Projekt Trener Pracy moją szansą rusza pełną parą

Projekt Trener Pracy moją szansą rusza pełną parą
news
Osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym są uważane za grupę, której najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Naprzeciw takim osobom wychodzą podmioty realizujące liczne programy i projekty proponujące wsparcie i pomoc. Działania w naszym projekcie także taką pomoc oferują. Obecnie kończymy drugi etap długiej rekrutacji, która prowadzona była na terenie dwóch województw.

Staraliśmy się dotrzeć do osób z najodleglejszych zakątków, gdzie pomoc w oferowanym przez nas zakresie dociera rzadko lub w ogóle. Dzięki pracy osób rekrutujących, wolontariuszy, całego zespołu projektowego i podmiotów nam przychylnych, z powodzeniem kończymy drugi etap rekrutacji, który pozwolił wyłonić do projektu osoby, które najbardziej naszego wsparcia potrzebują. 

Po spełnieniu wszelkich kryteriów formalnych oraz przejściu rozmowy rekrutacyjnej nasi beneficjenci będą mogli liczyć na pomoc przychylnych im osób, wsparcie w zakresie znalezienia i podtrzymania zatrudnienia, doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz liczne zajęcia grupowe i indywidualne. Wszystkim, którzy się do nas zgłosili dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, a osobom, które zostały wyłonione w końcowej fazie  rekrutacji serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów i owocnej pracy w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Autorka: Ewelina Konieczna – wolontariusz, specjalista ds. promocji
Krzysztof Lech – specjalista ds.rekrutacji w projekcie.
Krzysztof Lech oraz Małgorzata Kuflowska – koordynator projektu.