Skip to main content

Strzelce Opolskie – kawiarenka dyskusyjna

Strzelce Opolskie – kawiarenka dyskusyjna
news

Celem spotkania będzie dyskusja na temat bieżących problemów społeczności lokalnych w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim Kawiarenki będą „Zmiany przepisów Prawa dotyczących III Sektora” oraz inicjatywa lokalna.
W programie Kawiarenki znajdzie się miejsce na omówienie głównych zmian w podstawach prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, nad którymi trwa nieprzerwanie dyskusja.
Wśród głównych tematów znajdą się:
– zasady korzystania z 1% (czy 1% powinien być przyznawany regionalnie?);
– zmiany w przepisach prawa o stowarzyszeniach (czy realna jest zmiana liczby minimalnej członków stowarzyszenia?)
– kwestia wprowadzenia uproszczonej księgowości w organizacjach pozarządowych (komu jest to potrzebne?);
Powyższe punkty nie wyczerpują rzecz jasna katalogu spraw, które chcielibyśmy poruszyć podczas kawiarenki. Liczymy, że obecności przedstawicieli sektora non profit jak również mieszkańców powiatu strzeleckiego wskaże na ważne elementy funkcjonowania społeczności lokalnych, które mogłyby znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianie przepisów.
Kawiarenka Obywatelska jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i okolic. Pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji, podjęcia dialogu z lokalnymi władzami i zaproszonymi gośćmi. Podczas kawiarenek planowane są spotkania radnych i osób z grona polityki lokalnej z mieszkańcami.
Moderatorem Strzeleckiej Kawiarenki będzie Marek  Świercz  – Radio Opole.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji: zadawania pytań czy dzielenia się własnymi przemyśleniami.

Kawiarenka Obywatelska odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011(wtorek)
w Restauracji „Ratuszowa” o godzinie 17: 30.
Nie może Państwa tam zabraknąć.
Do zobaczenia!

Kontakt:
Wojciech Witon, w.witon@ocwip.pl, kom. 887 048 047
Centrum Wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich (ul. Krakowska 18)