Skip to main content

Miejska Dżungla – druga odsłona

Miejska Dżungla – druga odsłona
news

Miejska Dżungla to jedno z zadań w projekcie „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” realizowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej we współpracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt promuje działania wolontariackie w obszarze wykluczenia społecznego.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odpowiada za scenki hepeningowe realizowane w ramach zadania „Miejska Dżungla”.

Cel i założenia scenki:
• umożliwienie osobom starszym  wyjście z własnego mieszkania poprzez ukazanie pomocnej dłoni wolontariuszy;
• przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji osób starszych  poprzez czynny udział wolontariuszy w ich codziennym życiu;
• pomoc w odzyskaniu przez  ludzi starszych  poczucia potrzeby bycia dla innych i korzystania z pomocy wolontariuszy;

W ramach scenki:

Kolaż „Więcej Wiemy – Lepiej Pomagamy”- uczestnicy scenki zapraszają przechodniów do odciśnięcia swojej dłoni na specjalnej makiecie (dopisując swój pomysł na pomoc osobom starszym).

Pola Aktywności – Na terenie placu ustawione będą cztery pola aktywności na, których odbywać się będą różne happeningowe działania tematyczne dla przechodniów. Działania w luźny sposób ukazywać będą jak młodzi wolontariusze mogą zaangażować się w pomoc osobom starszym na różnych obszarach
Pole żółte – Muzyka
Pole niebieskie – Sztuki Plastyczne
Pole zielone – Film
Pole czerwone – Teatr   

To tylko krótki opis tego, co będzie się działo 16 lipca 2011.
Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych, ciekawych jak będziemy promować wolontariat na rzecz osób starszych i świadczony przez osoby starsze.
Zapraszamy osoby starsze, młodzież, całe rodziny.
Liczymy na obecność i aktywny udział mieszkańców Opola w akcji happeningowej.