Skip to main content

Promowaliśmy wolontariat na rzecz osób starszych …

Promowaliśmy wolontariat na rzecz osób starszych …
news

„Miejska Dżungla” to zadanie realizowane w ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (lider projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

Celem akcji była promocja działalności wolontariackiej ze szczególnym uwzględnieniem działań kierowanych do osób starszych jak również promocji wolontariatu świadczonego przez seniorów.

Przechodnie (uczestnicy akcji) mieli okazje brać udział w grach i zabawach integracyjnych takich jak:

– „łapki” – gra angażująca  dzieci i dorosłych  w wynajdywanie pomysłów, w jaki sposób można wolontariacko pomagać osobom starszym. Dzieci i dorośli podawali pomysł, odbijali na papierze dłoń i zapisywali obok pomysły. Każdy pomysł był nagradzany.

– „pola aktywności”: film / muzyka / taniec / sztuki plastyczne. Uczestnicy informowali przechodniów    o wolontariacie na rzecz osób starszych (jak pomagać osobom starszym, jak zostać wolontariuszem, jakie są problemy osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym miasta,  gdzie można się zgłaszać do pomocy takim osobom). Starsze osoby, które wzięły udział w akcji, pytano  o ich problemy w uczestnictwie w życiu miejskim, pytano o ich zapotrzebowanie w zakresie wolontariatu (czy potrzebują wsparcia na co dzień, czy sami są chętni aby zostać wolontariuszem) .

Podczas całej akcji przechodzący obok mieszkańcy miasta mogli usłyszeć z głośników opisy zadań realizatorów  ramach projektu i odrywane scenki przez realizatorów akcji.

Osiągnięte rezultaty:
– promocja wolontariatu świadczonego w obszarze wsparcia osób starszych
– uwrażliwienie uczestników i odbiorców akcji – scenki na problemy i potrzeby osób starszych w naszym mieście
– promocja zadań i możliwości jakie daje projekt „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” /podczas akcji kolportowane były formularze w wersji drukowanej, dla organizacji chcących współpracować z wolontariuszami i dla osób które chciałyby zostać wolontariuszami 

 Odbiór społeczny scenki:
– ludzie żywo reagowali na akcje happeningowe, słuchali ze zrozumieniem, część osób chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat wolontariatu w ujęciu ogólnym, jak i na temat wolontariatu na rzecz osób starszych.

Kolejna scenka już w sierpniu br.