Skip to main content

Miejska Dżungla – promujemy w Opolu wolontariat!

Miejska Dżungla – promujemy w Opolu wolontariat!
news

Pod koniec sierpnia zaprosimy Państwa do trzeciej odsłony zadania „Miejska Dżungla”, które jest realizowane w ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy”. W ramach zadania promujemy różne formy działalności wolontariackiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności w obszarze wykluczenia społecznego.

Przypomnijmy: w czerwcu  2011 akcja happeningowa dotyczyła działalności wolontariackiej prowadzonej na rzecz osób z niepełnosprawnością. Staraliśmy się pokazać codzienne sytuacje z życia osób niepełnosprawnych, trudności i bariery, na które napotykają, a które uniemożliwiają im pełny udział w życiu społecznym i zawodowym.

Akcja lipcowa dotykała problematyki osób starszych w naszym społeczeństwie i barier na jakie ta grupa napotyka. Wolontariat promowany był dwukierunkowo gdyż z jednej strony chodziło o wskazanie form wsparcia dla osób starszych przez wolontariuszy,
a z drugiej aktywizowania seniorów na rzecz pomocy innym.

Akcja sierpniowa będzie poświęcona wolontariatowi w zakresie ogólnym, czyli bez wskazywania grup wiekowych zaangażowanych w wolontariat czy odbiorców działań.
Chodzi nam o promocje idei wolontariatu w ogóle. Czyli czym jest, jakie przejawia formy, z czym wiąże się ta aktywność społeczna.
W akcje znów chcemy zaangażować mieszkańców miasta Opola jak również młodzież (podopiecznych świetlic środowiskowych).

O dokładnym terminie scenki będziemy informować na naszej stronie www.ocwip.pl (planowany termin to koniec sierpnia 2011).
Już dziś serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej  projektu:

http://www.wiemy-pomagamy.pl/

„Miejska Dżungla” to zadanie realizowane w ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (lider projektu: FRDL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej,
partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).