Skip to main content

Otwórzmy serca i oczy na wolontariat!

Otwórzmy serca i oczy na wolontariat!
news

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji.
Miejsce: dworzec i parking przed PKP w Opolu.
Termin: SOBOTA 27 sierpnia 2011, godzina 13:00.

W ramach akcji odbędą się takie działania jak:

Jestem wolontariuszem i pomagam:

1.Informacje przekazywane w przerwach akcji:
– czy wiesz jak pomagać?
– jak można zostać wolontariuszem?
– czy znasz miejsca,  do których można się zgłosić aby pomagać?

2. Podróżni przechodząc będą  zapraszani do zaznaczania na mapie:
– miejsca gdzie angażują się w wolontariat ( miejscowość, organizacja)
– obszary w jakich pomagają, bądź chcieliby pomagać

Wolontariat jestem „za”
1.Akcja wsparcia aktywności wolontariackiej:
Przechodnie będą  zapraszani do zrobienia sobie zdjęcia z tabliczką „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” , w ten sposób pokazując swoje wsparcie dla idei wolontariatu.
Fotografie będą zamieszczone na stronie internetowej projektu.

Nikt nie odejdzie z pustymi rękami każdy otrzyma naklejki promujące idee wolontariatu, będą też niespodzianki dla dzieci…

Będziemy też zachęcać ludzi odwiedzających akcję do wskazywania miejsc poszukujących wolontariuszy.

Zapraszamy wszystkich serdecznie.