Skip to main content

27.06.2011 Kawiarenka dyskusyjna w Opolu!

27.06.2011 Kawiarenka dyskusyjna w Opolu!
news

Udział w Kawiarence pozwoli uzyskać informacje nt.

  • możliwości wprowadzenia dla małych organizacji uproszczonej księgowości,
  • możliwych zmian w mechaniźmie 1%

oraz innych zmian.

Najważniejsza jednak będzie dyskusja i wypracowanie w w/w zakresie wspólnych rekomendacji.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza na Kawiarenkę Obywatelską w Opolu w dniu 27.06.2011r. godzina 17:30,
Restauracja Szara Willa, ul. Oleska 11.

Celem spotkania będzie dyskusja na temat bieżących problemów społeczności lokalnych w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim Kawiarenki będą
 „Zmiany przepisów Prawa dotyczących III Sektora” oraz inicjatywa lokalna.

W programie Kawiarenki znajdzie się miejsce na omówienie głównych zmian w podstawach prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, nad którymi trwa nieprzerwanie dyskusja.
Wśród głównych tematów znajdą się:

  • zasady korzystania z 1% (czy 1% powinien być przyznawany regionalnie?);
  • zmiany w przepisach prawa o stowarzyszeniach (czy realna jest zmiana liczby minimalnej członków stowarzyszenia?)
  • kwestia wprowadzenia uproszczonej księgowości w organizacjach pozarządowych (komu jest to potrzebne?);

Powyższe punkty nie wyczerpują rzecz jasna katalogu spraw, które chcielibyśmy poruszyć podczas kawiarenki. Liczymy, że obecności przedstawicieli sektora non profit jak również mieszkańców powiatu strzeleckiego wskaże na ważne elementy funkcjonowania społeczności lokalnych, które mogłyby znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianie przepisów. 

Kawiarenka Obywatelska jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich mieszkańców Opola i okolic. Pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji, podjęcia dialogu z lokalnymi władzami i zaproszonymi gośćmi. Podczas kawiarenek planowane są spotkania radnych i osób z grona polityki lokalnej z mieszkańcami.

Moderatorem dyskusji będzie Damian Dec – profesjonalny trener, animator społeczny, doradca z zakresu trzeciego sektora na co dzień działający w województwie dolnośląskim.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji: zadawania pytań czy dzielenia się własnymi przemyśleniami.

Zapraszamy:
27 czerwca 2011, godzina 17:30, restauracja Szara Willa, ul. Oleska 11.
Kontakt:
Dorota Nowak, 077 441 50 25
d.nowak@ocwip.pl