Skip to main content

Pierwsza odsłona Miejskiej Dżungli

Pierwsza odsłona Miejskiej Dżungli
news

Uczestnicy happeningu mieli  okazje zobaczyć i uczestniczyć w następujących działaniach:

1) Punkt informacyjno – promocyjny, mający na celu przybliżenie problematyki niepełnosprawności, wolontariatu w służbie osobom niepełnosprawnym. Celem było również  motywowanie odbiorców akcji do podejmowania działań wolontariackich. Podczas realizacji tej części zadania, rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne ukazujące projekt: „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Akcje happeningowe na Placu Wolności w Opolu.

– zaangażowanie dzieci (w tym także niepełnosprawnych) w tworzenie dzieła plastycznego na temat: „Niepełnosprawni są wśród nas”

– przeprowadzenie konkursów z wiedzy o wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych (uczestnicy konkursu, po udzieleniu odpowiedzi na pytania: m.in. czy wiesz jak pomagać osobom niepełnosprawnym, jak zostać wolontariuszem, jakie znasz problemy osób niepełnosprawnych w mieście, gdzie można się zgłaszać do pomocy takim osobom, mogli odebrać liczne słodkie upominki);

3) akcje happeningowe na ulicach miasta Opola
– zabawy integracyjne dla potencjalnych wolontariuszy i osób niepełnosprawnych (w trakcie tej części scenki uczestnicy  zabawy brali udział w akcji liczenia barier architektonicznych w mieście Opolu a także odwiedzali lokale w okolicach Rynku i przeprowadzali ankiety wśród  pracowników i szefów lokali, dotyczące ich przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych; poszukiwano także miejsc, gdzie można bez problemu wejść z psem przewodnikiem. Lokalom, które mogły wykazać się jako miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym, zostały wręczone naklejki informacyjne na drzwi – ogłaszające, iż lokal jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych lub że do lokalu można wejść z psem przewodnikiem.

Odbiorcy działań:
Odbiorcami wszelkich działań wchodzących skład zadania Miejska dżungla  – przedstawiającego problemy osób niepełnosprawnych, byli przede wszystkim mieszkańcy miasta Opola (przechodnie, właściciele lokali, goście lokali), którzy zostali przez zespół realizujący zadanie, zainteresowani akcją wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby te chętnie słuchały informacji o wolontariacie a następnie dzieliły się uzyskaną wiedzą z innymi mieszkańcami miasta Opola.
Odbiorcami były także osoby niepełnosprawne, które wzięły  udział w akcjach hapenningowych (konkursach, akcjach liczenia barier i przyjaznych lokali).
W trakcie realizacji zadania okazało się ze działa moa cieszą sie dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które dzięki akcji hapenningowe mogły przygotować do obcowania z niepełnosprawnymi i w przyszłości otworzyć na zagadnienie wolontariatu wobec osób niepełnosprawnych.

Następna odsłona Miejskiej Dżungli już w lipcu. Prosimy śledzić co dzieje się na ulicach naszego miasta, być może będziecie mieli Państwo okazji dołączyć się do kolejnej akcji.