Skip to main content

Silne NGO 23 – wyniki konkursu

Silne NGO 23 – wyniki konkursu
news

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO 23”, którego celem jest podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w konkursie skontaktuje się przedstawiciel OCWIP w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Wszystkie organizacje aplikujące w konkursie zainteresowane informacją zwrotną na temat swoich ofert proszone są o kontakt  na adres: t.kosmala@ocwip.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Dziękujemy organizacjom za zainteresowanie konkursem.

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO 23”  – umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023

herb miasta Opola


Szczegóły projektu

Silne NGO 23