Skip to main content

Seminarium nt. wolontariatu w Paczkowie

Seminarium nt. wolontariatu w Paczkowie
news
W ramach realizacji projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy bis”, lider projektu Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przeprowadził 28 stycznia br. w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie seminarium informacyjne nt. wolontariatu.

W seminarium wzięli udział zarówno wolontariusze, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej jak i osoby zainteresowane działalnością wolontariacką.

Prelegent wraz z uczestnikami dyskutowali nad tym czym jest wolontariat, jakie korzyści płyną z wolontariatu, kim jest wolontariusz. Uczestnicy dowiedzieli się bądź pogłębili swoją wiedzę nt. aspektów prawnych wolontariatu, rodzajów wolontariatu, roli i znaczeniu koordynatora wolontariatu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w seminarium.