Skip to main content

Seminarium nt. wolontariatu w Kluczborku

Seminarium nt. wolontariatu w Kluczborku
news
W ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy – bis”, lider projektu – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przeprowadził 31 marca br. w Urzędzie Miasta w Kluczborku seminarium informacyjne nt. wolontariatu.

Uczestnicy seminarium poszerzyli swoja wiedzę odnośnie aspektów formalno-prawnych, dobrych praktyk, współpracy z wolontariuszami, roli i znaczeniu koordynatora wolontariatu, tworzenia „dobrych” warunków do współpracy, korzyści płynących z wolontariatu, wolontariatu jako doświadczenia pomagającego w poszukiwaniu pracy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w seminarium.