Skip to main content

Nowa publikacja – Dobre praktyki po opolsku

Nowa publikacja – Dobre praktyki po opolsku
news

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Dobre praktyki po opolsku – rezultaty projektu „Województwo opolskie otwarte na współpracę z NGOs”.