Skip to main content

Spotkanie informacyjne – Mikrodotacje FIO – Głubczyce

Spotkanie informacyjne – Mikrodotacje FIO – Głubczyce
news
Mieszkańcy i przedstawiciele młodych organizacji pozarządowych z powiatu głubczyckiego !!!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zaprasza na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 10.04.2015 r (piątek), o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, sala nr 32, II p.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5000 zł z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.
 
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.
•             Okres realizacji mikrodotacji 19.05  – 15.10.2015 r.
•             Nabór wniosków od 23.03 – 17.04 2015r.
Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.