Skip to main content

Ruszyła III edycja konkursu Sensotwórcy!

Ruszyła III edycja konkursu Sensotwórcy!
news
Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem Konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.
Formą pracy konkursowej jest opowiadanie autobiograficzne w języku polskim – tekst pisany. Tematem pracy pisemnej powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna), która stanowiła punkt zwrotny i nadała sens życiu osobie z niepełnosprawnością.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma  symboliczny podarunek.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali w dniu 24 listopada 2015 (Gala będzie miała charakter spotkania andrzejkowego).

Ogłoszenie o konkursie ukaże się w drugiej połowie sierpnia na stronie www.ocwip.pl

Na prace konkursowe czekać będziemy: od 19 sierpnia 2015 do 25 września 2015 roku.

Współorganizatorem konkursu jest Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Projekt „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja” finansowany  jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.