Skip to main content

Kierunek FIO

Kierunek FIO
news
Informujemy, że w związku z rezygnacją grupy nieformalnej Speed-ball Opole z realizacji projektu pn. Wakacje ze speed-ballem na Orliku (kwota dofinansowania 4470,00 zł) w ramach realizacji projektu „Kierunek FIO” dotację otrzymuje kolejny projekt z listy rankingowej, który nie otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania środków tj. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wojsk Łączności LWP.