Skip to main content

Kawiarenka obywatelska w Kluczborku

Kawiarenka obywatelska w Kluczborku
news
W dniu 28 lipca 2015 w restauracji „Nowy Strych” w Kluczborku odbyła się kawiarenka obywatelska realizowana w ramach projektu „Inter Aktywny Senior II” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu. Na spotkaniu zjawiła się liczna grupa seniorów z kluczborskiego oddziału PZERiI. Kawiarenka była okazją do przedyskutowania istotnych tematów dotyczących osób w wieku 60+ oraz ich aktywności obywatelskiej. Podczas spotkania zostały omówione potrzeby seniorów oraz zostały wypracowane rekomendacje dla samorządów i organizacji pozarządowych na kolejne działania na rzecz osób starszych.