Skip to main content

Postawa obywatelska seniorów kreatorem pozytywnych zmian w środowisku lokalnym

Postawa obywatelska seniorów kreatorem pozytywnych zmian w środowisku lokalnym
news
W dniu 30 lipca 2015 roku w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej odbyła się kolejna  kawiarenka obywatelska realizowana w ramach projektu „Inter Aktywny Senior II” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu. 

W spotkaniu licznie uczestniczyła grupa seniorów strzeleckiego oddziału PZERiI. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z tematem budżetu obywatelskiego, a praca warsztatowa została poświęcona wstępnym próbom tworzenia takiego budżetu, ponadto kawiarenka była okazją do przedyskutowania istotnych tematów dotyczących osób w wieku 60+ oraz ich aktywności obywatelskiej.

Podczas spotkania zostały omówione  także potrzeby seniorów oraz zostały wypracowane rekomendacje dla samorządów i organizacji pozarządowych dotyczące działań na rzecz osób starszych.