Skip to main content

Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym
news
W ramach projektu „Pełnosprawni na rynku pracy…”, każdy z trenerów pracy odbywa indywidualne spotkania z beneficjentami projektu. Treść spotkań, jest dostosowana do aktualnej potrzeby beneficjenta, jego doświadczenia życiowego, stopnia i rodzaju niepełnosprawności itd. Od pewnego czasu, kolejnym czynnikiem który warunkuje treści spotkania jest zatrudnienie beneficjenta. Nie ukrywamy, że takich czynników chcemy jak najwięcej. Spróbujmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób wpływa on na zmianę pracy na linii trener pracy-beneficjent projektu.

 Moment zatrudnienia beneficjenta zarówno dla niego samego jak i trenera pracy jest wielkim wyzwaniem. Beneficjent projektu jest do niego przygotowany bardzo pieczołowicie od początku uczestnictwa w projekcie. Jest to niezbędne do prawidłowego przejścia procesu z bycia osobą niezatrudnioną w zatrudnioną. Beneficjent na spotkaniach odkrywa swoje plusy i minusy, uczy się zarządzania stresem, czasem i wreszcie jest przygotowywany do rozmowy rekrutacyjnej pod kątem konkretnego stanowiska pracy. W przypadku pozytywnego przejścia przez proces rekrutacyjny, rozpoczyna pracę. Sytuacja ta, powoduje, że do relacji trener-beneficjent, zostaje wprowadzona trzecia osoba-pracodawca. Od tego momentu mówimy o relacji trener-beneficjent-pracodawca.
 Od tego momentu praca trenera z beneficjentem opiera się na konkretnych przykładach z jego życia zawodowego. Ubogacana o konkretne przykłady, stwarza jeszcze większą możliwość rozwojową. Niestety wiąże się również z pewnymi zagrożeniami w postaci np. zniechęcenia beneficjenta do danej pracy. Dlatego bardzo ważne jest, aby cały czas przebiegała również prawidłowa relacja na linii trener-beneficjent-pracodawca. Stąd warto wprowadzić pracodawcę w „świat projektu”. Chodzi tu głównie o przedstawienie roli i zadania trenera pracy, do których należą przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy z beneficjentem, wsparcie beneficjenta i pracodawcy w procesach zatrudnienia, monitorowanie pracy beneficjenta. 
Sytuacja ta, powoduje również, że przed trenerem pracy czeka dodatkowe zadanie polegające na wprowadzeniu beneficjenta w „świat pracodawcy”. Chodzi głównie o omówienie stanowiska pracy, zakresu obowiązków, zasad panujących w firmie.
Tak więc mylą się Ci, którzy twierdzą, że moment zatrudnienia beneficjenta to ograniczenie relacji trener-beneficjent. Relacja ta, jeszcze bardziej zacieśnia się, ponieważ zostaje wprowadzony kolejny element (często nowy dla beneficjenta) jakim jest pracodawca. 
 
Na zakończenie warto jednak zaznaczyć, że różnica w pracy z beneficjentem zatrudnionym i niezatrudnionym może różnić się w zależności od konkretnego beneficjenta, jednakże zawsze musi się opierać na wielkiej empatii i pełnym zrozumieniu drugiej osoby ze strony trenera pracy. 
Autor: Mateusz Kołtowski – trener pracy osób niepełnosprawnych w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Projekt  „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego” projekt współfinansowany  przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.