Skip to main content

Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy
news
Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rekrutacji na stanowisko trener pracy osób z niepełnosprawnością (umowa na zastępstwo) w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
Do II etapu czyli rozmowy kwalifikacyjnej przeszło 25 osób. 
Udział w rozmowach  kwalifikacyjnych  potwierdziło 21 osób, które przeszły bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną w biurze OCWIP w dniach 9-10 stycznia 2014 roku.
Rozmowy były prowadzone przez członkinie zarządu OCWIP. 
Jesteśmy niezwykle zbudowane postawą kandydatów, doświadczeniem, motywacją i poziomem wiedzy oraz kulturą osobistą. 
Decyzja była niezwykle trudna ponieważ KAŻDY z kandydatów i kandydatek na stanowisko trenera pracy posiada bardzo ciekawą osobowość i doświadczenie. 
Kierując się jednak wytycznymi i przebiegiem rozmów  kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna (zarząd OCWIP) wybrała następujące osoby:
Górska Oriana 
Janus – Delinowska Monika 
Małolepsza Daria 
Piechaczek Sławomir 
Sławska Anna 
Szczepańska Anna 
Szulecka Kamila 
Tereszkiewicz Evan 
Spośród tej grupy umowy na zastępstwo będą podpisane z następującymi osobami:
– Górska Oriana 
– Piechaczek Sławomir 
Z tymi osobami będziemy się kontaktować telefonicznie. 
Pozostałe osoby będą na liście rezerwowej z możliwością na zatrudnienie w miesiącu marcu 2014 r. o czym informowani byli Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych. 
W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Piechowicz – Witoń. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy  za zainteresowanie naszą ofertą.