Skip to main content

Przedłużamy czas na składanie prac w ramach konkursu Sensotwórcy

Przedłużamy czas na składanie prac w ramach konkursu Sensotwórcy
news
Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.
Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością.
 
 
Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:
Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja”drogą pocztową na adres:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl, w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.
Szczegóły konkursu dostępne TUTAJ