Skip to main content

Konkurs: Sensotwórcy – III Edycja

Konkurs: Sensotwórcy – III Edycja
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,  zapraszają osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja”
 
Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

Prowadzisz aktywne działania w obszarze pracy twórczej, kulturalnej, społecznej bądź zawodowej?

Podziel się swoimi doświadczeniami, opisz swoje przeżycia i weź udział w konkursie!
 
Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w listopadzie 2015 roku, która będzie miała charakter andrzejkowy.

Dodatkowo z autorami trzech najlepszych  prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.
 
Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

CELE KONKURSU:

Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością.
 
 
Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:
Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja”drogą pocztową na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl, w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu).
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami) do dnia 25 września 2015 roku.
 
OSOBY DO KONTAKTU:
Dorota Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl
 

WSPÓŁORGANIZATOR:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 
 
PATRIONAT  MEDIALNY:
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole
Radio DOXA
TVP OPOLE
 
 
ORGANIZATOR:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, www.ocwip.pl

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin konkursu 2015